SERVEIS A EMPRESES, COMPANYIES D’ASSEGURANCES I INVERSORS

  • Estudi comparatiu dels valors de cotització anterior i actual per a companyies d’assegurances.
  • Estudi de valoració: devaluació econòmica d’obres sotmeses a una restauració.
  • Peritatge, inventaris i taxació d’obres d’art, joies, pintura, béns mobles i tot tipus d’art i decoració per incloure’ls en una pòlissa d’assegurances.
  • Informes pericials: estafes en art i reclamació de danys, etc.
  • Servei de perits caligràfics en art.
  • Servei de restauració d’obres o objectes d’un sinistre.
  • Peritatges específics d’obres de pintura. Anàlisi dels pigments, estudis pericials caligràfics i raigs X.
  • Desplaçaments a tota Espanya i altres països de la Unió Europea.

CONTACTE

    Adjuntar foto (max.15Mb):