SERVEIS PER A PARTICULARS

  • Taxació d’obres d’art, antiguitats, pintura, joies, numismàtica i filatèlia, obra gràfica, béns mobles i arts decoratives.
  • Valoracions actualitzades, per obtenir taxacions i peritatges en concordança amb la valia del mercat actual.
  • Peritatges específics en funció de les obres. Anàlisi dels pigments, estudis pericials caligràfics i raigs X.
  • Realització d’informes de taxació per escrit i signats, inventaris valorats i obtenció del certificat d’autenticitat en art i pintura amb el nostre aval legal com a taxadors i perits judicials.
  • Servei de gestió de compra-venda directa.
  • Admissió de béns mobles en dipòsit per a la seva venda.
  • Desplaçaments a Espanya i altres països de la Unió Europea.

CONTACTE

    Adjuntar foto (max.15Mb):